Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Mrs Rhian Thomas - Pennaeth ysgol ffederal Betws Gwerful Goch ac Ysgol Bro Elwern Mrs Helen Hitchmough - Ysgrifenyddes Hannah Blackford - Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Mrs Heledd Hughes - Athrawes y Cyfnod Sylfaen Mrs Marian Jones - Athrawes Cyfnod CPA Mrs Donna Roberts - Athrawes Miss Magi Roberts - Athrawes Targedu Miss Natasha Walker - Cymorthyddes a Clwb Brecwast Ms Joanna Best - Cogyddes Carol Roberts - Clwb Brecwast Godfrey Group - Glanhau

Staff

Mrs Rhian Thomas - Pennaeth ysgol ffederal Betws Gwerful Goch ac Ysgol Bro Elwern Mrs Helen Hitchmough - Ysgrifenyddes Hannah Blackford - Pennaeth Cynorthwyol ac Athrawes Cyfnod Allweddol 2 Mrs Heledd Hughes - Athrawes y Cyfnod Sylfaen Mrs Marian Jones - Athrawes Cyfnod CPA Mrs Donna Roberts - Athrawes Miss Magi Roberts - Athrawes Targedu Miss Natasha Walker - Cymorthyddes a Clwb Brecwast Ms Joanna Best - Cogyddes Carol Roberts - Clwb Brecwast Godfrey Group - Glanhau

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs