Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan

Ysgol Betws GG

Dewch i Ysgol Betws Gwerful Goch! Croeso i wefan Ysgol Betws Gwerful Goch. Ysgol wledig naturiol Gymraeg yw Ysgol Betws Gwerful Goch wedi ei lleoli yng nghanol y pentref. Cymraeg yw prif iaith a chyfrwng yr ysgol. Ein prif amcan yw gofalu fod plant yn derbyn eu haddysg mewn amgylchfyd hapus a chartrefol lle maent yn mwynhau dysgu. Mae’r ysgol yn gymdeithas glos a cheir perthynas agos a brwdfrydig rhwng staff, rhieni a llywodraethwyr i sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle gorau posib yn ein gofal. Ein gweledigaeth fel ysgol yw sicrhau Cefnogaeth i bob plentyn fod yn uchelgesisiol a galluog mewn awyrgylch cartrefol. Creu cyfleoedd a phrofiadau gyda'n gilydd, er mwyn dysgu. Meithrin lles meddyliol ac emosiynol pob un ohonom. Cyflwynwn gyfleoedd amrywiol ym mhob agwedd o’n Cwricwlwm gan sicrhau datblygiad o’r sgiliau anghenrheidiol i ddefnyddio’r wybodaeth yma yn y byd sydd ohoni heddiw er mwyn paratoi bob un plentyn i fod yn ddinasyddion llwyddiannus. Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn adnabod pob plentyn yn drylwyr ac yn sgil hyn yn gallu rhoi addysg gyflawn yn gorfforol, emosiynol ac yn feddyliol er mwyn eu datblygu i’w llawn botensial. Gwerthfawrogwn ein teulu yma yn Betws gan obeithio fod taith pob un yn ein hysgol yn bleserus ac yn werthfawr. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cofiwch gysylltu â ni unrhyw bryd yn yr Ysgol. Yn gywir, Mrs Rhian Thomas

@Ysgolbetwsgg

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan

Ysgol Betws GG

Dewch i Ysgol Betws Gwerful Goch! Croeso i wefan Ysgol Betws Gwerful Goch. Ysgol wledig naturiol Gymraeg yw Ysgol Betws Gwerful Goch wedi ei lleoli yng nghanol y pentref. Cymraeg yw prif iaith a chyfrwng yr ysgol. Ein prif amcan yw gofalu fod plant yn derbyn eu haddysg mewn amgylchfyd hapus a chartrefol lle maent yn mwynhau dysgu. Mae’r ysgol yn gymdeithas glos a cheir perthynas agos a brwdfrydig rhwng staff, rhieni a llywodraethwyr i sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle gorau posib yn ein gofal. Ein gweledigaeth fel ysgol yw sicrhau Cefnogaeth i bob plentyn fod yn uchelgesisiol a galluog mewn awyrgylch cartrefol. Creu cyfleoedd a phrofiadau gyda'n gilydd, er mwyn dysgu. Meithrin lles meddyliol ac emosiynol pob un ohonom. Cyflwynwn gyfleoedd amrywiol ym mhob agwedd o’n Cwricwlwm gan sicrhau datblygiad o’r sgiliau anghenrheidiol i ddefnyddio’r wybodaeth yma yn y byd sydd ohoni heddiw er mwyn paratoi bob un plentyn i fod yn ddinasyddion llwyddiannus. Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn adnabod pob plentyn yn drylwyr ac yn sgil hyn yn gallu rhoi addysg gyflawn yn gorfforol, emosiynol ac yn feddyliol er mwyn eu datblygu i’w llawn botensial. Gwerthfawrogwn ein teulu yma yn Betws gan obeithio fod taith pob un yn ein hysgol yn bleserus ac yn werthfawr. Oso es gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cofiwch gysylltu â ni unrhyw bryd yn yr Ysgol. Yn gywir Mrs Rhian Thomas

@Ysgolbetwsgg