Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern

Ysgol Bro Elwern © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Staff

Mrs Rhian Thomas - Pennaeth Ysgol Ffederal Betws Gwerful Goch a Bro Elwern Mr Rob Kimberley - Pennaeth Cynorthwyol, Athro Blwyddyn 2 a 3 a Chydlynydd ADY Miss Non Ballard - Athrawes Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 Mr Emyr Gwynedd - Athro Blwyddyn 4, 5 a 6 Mrs Marian Jones - Athrawes Cyfnod CPA Miss Magi Roberts - Athrawes Targedu Mrs Gwawr Skinner - Cymhorthydd Dosbarth Mrs Iona Roberts - Cymhorthydd Dosbarth Miss Siwan Hughes - Cymhorthydd Dosbarth Miss Ceri Jones - Cymhorthydd Dosbarth Mrs Nest Davies - Ysgrifenyddes Sharon Jones - Gofalwr/Glanhawr Ms Linda Roberts - Cogyddes

Staff

Mrs Rhian Thomas - Pennaeth Ysgol Ffederal Betws Gwerful Goch a Bro Elwern Mr Rob Kimberley - Pennaeth Cynorthwyol, Athro Blwyddyn 2 a 3 a Chydlynydd ADY Miss Non Ballard - Athrawes Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 Mr Emyr Gwynedd - Athro Blwyddyn 4, 5 a 6 Mrs Marian Jones - Athrawes Cyfnod CPA Miss Magi Roberts - Athrawes Targedu Mrs Gwawr Skinner - Cymhorthydd Dosbarth Mrs Iona Roberts - Cymhorthydd Dosbarth Miss Siwan Hughes - Cymhorthydd Dosbarth Miss Ceri Jones - Cymhorthydd Dosbarth Mrs Nest Davies - Ysgrifenyddes Sharon Jones - Gofalwr/Glanhawr Ms Linda Roberts - Cogyddes

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Ysgol Bro Elwern © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern