Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern

Ysgol Bro Elwern © 2019 Website designed and maintained by H G Web Designs

Croeso i wefan

Ysgol Bro Elwern

Croeso i wefan Ysgol Bro Elwern. Ysgol wledig naturiol Gymraeg yw Ysgol Bro Elwern wedi ei lleoli yng nghanol pentref Gwyddelwern. Cymraeg yw prif iaith a chyfrwng yr ysgol. Ein prif amcan yw gofalu fod plant yn derbyn eu haddysg mewn amgylchfyd hapus a chartrefol lle maent yn mwynhau dysgu. Mae’r ysgol yn gymdeithas glos a cheir perthynas agos a brwdfrydig rhwng staff, rhieni a llywodraethwyr i sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle gorau posib yn ein gofal. Ein gweledigaeth fel ysgol yw sicrhau Cefnogaeth i bob plentyn fod yn uchelgesisiol a galluog mewn awyrgylch cartrefol. Creu cyfleoedd a phrofiadau gyda'n gilydd, er mwyn dysgu. Meithrin lles meddyliol ac emosiynol pob un ohonom. Cyflwynwn gyfleoedd amrywiol ym mhob agwedd o’n Cwricwlwm gan sicrhau datblygiad o’r sgiliau anghenrheidiol i ddefnyddio’r wybodaeth yma yn y byd sydd ohoni heddiw er mwyn paratoi bob un plentyn i fod yn ddinasyddion llwyddiannus. Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn adnabod pob plentyn yn drylwyr ac yn sgil hyn yn gallu rhoi addysg gyflawn yn gorfforol, emosiynol ac yn feddyliol er mwyn eu datblygu i’w llawn botensial. Gwerthfawrogwn ein teulu yma ym Mro Elwern gan obeithio fod taith pob un yn ein hysgol yn bleserus ac yn werthfawr. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cofiwch gysylltu â ni unrhyw bryd yn yr Ysgol. Yn gywir Mrs Rhian Thomas

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern

Ysgol Bro Elwern © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

@BroElwern

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Croeso i wefan

Ysgol Bro

Elwern

Croeso i wefan Ysgol Bro Elwern. Ysgol wledig naturiol Gymraeg yw Ysgol Bro Elwern wedi ei lleoli yng nghanol pentref Gwyddelwern. Cymraeg yw prif iaith a chyfrwng yr ysgol. Ein prif amcan yw gofalu fod plant yn derbyn eu haddysg mewn amgylchfyd hapus a chartrefol lle maent yn mwynhau dysgu. Mae’r ysgol yn gymdeithas glos a cheir perthynas agos a brwdfrydig rhwng staff, rhieni a llywodraethwyr i sicrhau fod pob plentyn yn cael y cyfle gorau posib yn ein gofal. Ein gweledigaeth fel ysgol yw sicrhau Cefnogaeth i bob plentyn fod yn uchelgesisiol a galluog mewn awyrgylch cartrefol. Creu cyfleoedd a phrofiadau gyda'n gilydd, er mwyn dysgu. Meithrin lles meddyliol ac emosiynol pob un ohonom. Cyflwynwn gyfleoedd amrywiol ym mhob agwedd o’n Cwricwlwm gan sicrhau datblygiad o’r sgiliau anghenrheidiol i ddefnyddio’r wybodaeth yma yn y byd sydd ohoni heddiw er mwyn paratoi bob un plentyn i fod yn ddinasyddion llwyddiannus. Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn adnabod pob plentyn yn drylwyr ac yn sgil hyn yn gallu rhoi addysg gyflawn yn gorfforol, emosiynol ac yn feddyliol er mwyn eu datblygu i’w llawn botensial. Gwerthfawrogwn ein teulu yma ym Mro Elwern gan obeithio fod taith pob un yn ein hysgol yn bleserus ac yn werthfawr. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon, cofiwch gysylltu â ni unrhyw bryd yn yr Ysgol. Yn gywir Mrs Rhian Thomas

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Ysgol Bro Elwern © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern

@BroElwern