Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraethwyr

Mae gan y ffederasiwn un corff Llywodraethol gyda cynrychiolaeth deg or ddwy ardal. Bydd y llywodraethwyr yn mynychu cyfarfodydd yn gyson er mwyn cael dealltwriaeth o safonnau yr ysgol. Defnyddir arbenigedd gwahanol aelodau mewn gwahanol gyfarfodydd. Bydd Cadeirydd y corff yn cynyrchu adroddiad y corff llywodraethol yn flynyddol. Lawrlwythwch Adroddiad Blynyddol Ysgol Betws Gwerful Goch Llywodraethwyr Betws a Bro Elwern: Robert Kimberley (Athro/Pennaeth Cynorthwyol) Iona Roberts (Staff) Aled Roberts (AALL) (Is-Gadeirydd) Harri Lloyd (Cymuned) Sedd Wag (Rhiant) Sian Jones (Rhiant) Carys Powell-Davies (Rhiant) (Cadeirydd) John Roberts (Cymuned) Glesni Roberts (Cymuned) Mrs Rhian Thomas (Pennaeth) Nest Davies (Clerc) --- Hannah Blackford (Athrawes/Pennaeth Cynorthwyol) Helen Hitchmough (Staff) Donna Roberts (AALL) Eryl Evans (Cymuned) Hefin Lloyd-Davies (Cymuned) Emyr Williams (Rhiant) Lisa Lloyd-Davies (Rhiant) Glesni Edwards (Cymuned) Sedd Wag (Rhiant) Mrs Rhian Thomas (Pennaeth) Nest Davies (Clerc)

Llywodraethwyr

Mae gan y ffederasiwn un corff Llywodraethol gyda cynrychiolaeth deg or ddwy ardal. Bydd y llywodraethwyr yn mynychu cyfarfodydd yn gyson er mwyn cael dealltwriaeth o safonnau yr ysgol. Defnyddir arbenigedd gwahanol aelodau mewn gwahanol gyfarfodydd. Bydd Cadeirydd y corff yn cynyrchu adroddiad y corff llywodraethol yn flynyddol. Lawrlwythwch Adroddiad Blynyddol Ysgol Betws Gwerful Goch Llywodraethwyr Betws: Robert Kimberley (Athro/Pennaeth Cynorthwyol) Iona Roberts (Staff) Aled Roberts (AALL) (Is-Gadeirydd) Harri Lloyd (Cymuned) Sedd Wag (Rhiant) Sian Jones (Rhiant) Carys Powell-Davies (Rhiant) (Cadeirydd) John Roberts (Cymuned) Glesni Roberts (Cymuned) Mrs Rhian Thomas (Pennaeth) Nest Davies (Clerc) --- Hannah Blackford (Athrawes/Pennaeth Cynorthwyol) Helen Hitchmough (Staff) Donna Roberts (AALL) Eryl Evans (Cymuned) Hefin Lloyd-Davies (Cymuned) Emyr Williams (Rhiant) Lisa Lloyd-Davies (Rhiant) Glesni Edwards (Cymuned) Sedd Wag (Rhiant) Mrs Rhian Thomas (Pennaeth) Nest Davies (Clerc)

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Betws GG

Betws Gwerfil Goch

Corwen

LL21 9PY

01490 460315

betws.gg@denbighshire.gov.uk

@Ysgolbetwsgg

Ysgol Betws GG © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs