Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern

Ysgol Bro Elwern © 2024 Website designed and maintained by H G Web Designs

Llywodraethwyr

Mae gan y ffederasiwn un corff Llywodraethol gyda cynrychiolaeth deg or ddwy ardal. Bydd y llywodraethwyr yn mynychu cyfarfodydd yn gyson er mwyn cael dealltwriaeth o safonnau yr ysgol. Defnyddir arbenigedd gwahanol aelodau mewn gwahanol gyfarfodydd. Bydd Cadeirydd y corff yn cynyrchu adroddiad y corff llywodraethol yn flynyddol. Lawrlwythwch Adroddiad Blynyddol Ysgol Bro Elwern Llywodraethwyr Bro Elwern a Betws GG: Robert Kimberley (Athro/Pennaeth Cynorthwyol) Iona Roberts (Staff) Aled Roberts (AALL) (Is-Gadeirydd) Harri Lloyd (Cymuned) Sedd Wag (Rhiant) Sian Jones (Rhiant) Carys Powell-Davies (Rhiant) (Cadeirydd) John Roberts (Cymuned) Glesni Roberts (Cymuned) Mrs Rhian Thomas (Pennaeth) Nest Davies (Clerc) --- Hannah Blackford (Athrawes/Pennaeth Cynorthwyol) Helen Hitchmough (Staff) Donna Roberts (AALL) Eryl Evans (Cymuned) Hefin Lloyd-Davies (Cymuned) Emyr Williams (Rhiant) Lisa Lloyd-Davies (Rhiant) Glesni Edwards (Cymuned) Sedd Wag (Rhiant) Mrs Rhian Thomas (Pennaeth) Nest Davies (Clerc)

Llywodraethw

yr

Mae gan y ffederasiwn un corff Llywodraethol gyda cynrychiolaeth deg or ddwy ardal. Bydd y llywodraethwyr yn mynychu cyfarfodydd yn gyson er mwyn cael dealltwriaeth o safonnau yr ysgol. Defnyddir arbenigedd gwahanol aelodau mewn gwahanol gyfarfodydd. Bydd Cadeirydd y corff yn cynyrchu adroddiad y corff llywodraethol yn flynyddol. Lawrlwythwch Adroddiad Blynyddol Ysgol Bro Elwern Llywodraethwyr Bro Elwern a Betws GG: Robert Kimberley (Athro/Pennaeth Cynorthwyol) Iona Roberts (Staff) Aled Roberts (AALL) (Is-Gadeirydd) Harri Lloyd (Cymuned) Sedd Wag (Rhiant) Sian Jones (Rhiant) Carys Powell-Davies (Rhiant) (Cadeirydd) John Roberts (Cymuned) Glesni Roberts (Cymuned) Mrs Rhian Thomas (Pennaeth) Nest Davies (Clerc) --- Hannah Blackford (Athrawes/Pennaeth Cynorthwyol) Helen Hitchmough (Staff) Donna Roberts (AALL) Eryl Evans (Cymuned) Hefin Lloyd-Davies (Cymuned) Emyr Williams (Rhiant) Lisa Lloyd-Davies (Rhiant) Glesni Edwards (Cymuned) Sedd Wag (Rhiant) Mrs Rhian Thomas (Pennaeth) Nest Davies (Clerc)

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Cysylltu

efo Ni

Ysgol Bro Elwern

Gwyddelwern

Corwen

LL21 9DF

Ysgol Bro Elwern © 2024

Website designed and maintained by H G Web Designs

01490 412332

ysgol.broelwern@denbighshire.gov.uk

@BroElwern